BEDRIJF

Bedrijfsprofiel

Blankers Transport BV is gespecialiseerd in goederenvervoer door geheel Europa, in het bijzonder volumetransporten. Daartoe is het merendeel van de vrachtwagens voorzien van dubbele laadvloeren, waarmee bij specifieke goederen tenminste een verdubbeling van de laadcapaciteit wordt bereikt. Het moderne wagenpark is geheel voorzien van de nieuwste communicatiemiddelen, waaronder een GPS satellietsysteem.

WAAROM BLANKERS?

HISTORIE

Omstreeks 1850 startte Arie Blankers, de overgrootvader van de huidige eigenaar van Blankers Transport BV, met het op kleine schaal vervoeren van agrarische producten en handelswaar. In die tijd gebeurde dat nog per bakfiets of hondenkar. Deze transporten vonden in deze eerste periode vooral plaats tussen Ophemert en het nabijgelegen Tiel.

Zijn zoon Matthijs Blankers schakelde over op gemotoriseerd transport. Hij zette een bodedienst op tussen Tiel en Ophemert, Zennewijnen, Varik en Heesselt en vestigde een depot op de locatie waar het bedrijf al vanaf het ontstaan gevestigd is. Tot de voornaamste opdrachtgevers behoorden in die tijd fruitbedrijven en wasserijen, die stipt op tijd hun goederen van en naar afnemers vervoerd wilden zien. Blankers Transport introduceerde in die tijd ook taxivervoer.

De heer Anton Blankers, vader van de huidige eigenaar, breidde de activiteiten van het bedrijf verder uit en specialiseerde zich deels in verhuizingen. Vooral aan deze activiteit dankt het bedrijf veel van zijn naamsbekendheid binnen de eigen regio.
Toch verlegde Blankers Transport BV haar werkterrein vanaf de tachtiger jaren steeds meer naar het internationale goederenvervoer. In tegenstelling tot veel collega’s specialiseerde het bedrijf zich niet op een of meer specifieke bestemmingen. Onder invloed van de vraag vanuit bestaande klanten werd gekozen voor specialisatie op volumineuze goederen.

WAGENPARK

Blankers beschikt over ruim 40 moderne vrachtwagencombinaties, het merendeel uitgevoerd met dubbele c.q. 3 laadvloeren.

Alle combinaties zijn uitgerust met een routevolgsysteem, waardoor de exacte locatie waar zij zich bevinden altijd bekend is, desgewenst op straatniveau. Zoals u in deze tijd mag verwachten zijn onze chauffeurs natuurlijk ook doorlopend bereikbaar per mobiele telefoon. Al onze voertuigen zijn uitgerust met een zogenaamd BV3 alarm, als extra zekerheid dat uw zending niet in verkeerde handen valt.